Onze 
werking

Bekijk hier hoe wij te werk gaan en welke stappen wij ondernemen.

U kan telefonisch of via mail contact opnemen met onze praktijk. Tijdens het intakegesprek worden de zorgen omtrent uw kind/jongere in kaart gebracht. We overlopen de praktische werking en mogelijkheden tot terugbetaling. Een onderzoek wordt vastgelegd.

Aan de hand van de verzamelde gegevens worden gestandaardiseerde testen
afgenomen. Deze testing heeft tot doel om na te gaan of er een duidelijk aanwijsbare achterstand of moeilijkheid aanwezig is. De resultaten van het onderzoek worden beschreven in een logopedisch verslag.

In een uitgebreid gesprek met de ouders worden de resultaten van het onderzoek besproken. Indien het opstarten van een logopedische begeleiding wenselijk blijkt, worden hieromtrent de nodige afspraken gemaakt. We begeleiden u verder doorheen de procedure voor een aanvraag bij uw mutualiteit.

Op basis van het onderzoek en het adviesgesprek wordt een maatgericht behandelplan opgemaakt. De therapie vindt plaats in de praktijk of op school. Afhankelijk van de problematiek, wordt er gewerkt in sessies van 30 of 60 minuten. Op regelmatige basis wordt het therapieverloop en de evolutie met de ouders besproken.