Als je een zetje 
kan gebruiken.

logopedie@klimtouw.be | 055/ 30 33 21

Ons verhaal

In 1983 startte Katelijn Vanrobaeys een logopedische praktijk. Veertig jaar later is deze éénmanszaak uitgegroeid tot een groepspraktijk met de naam “Het Klimtouw”. Vijventwintig jaar geleden vervoegde Kristien Ottevaere Het Klimtouw. Ze voeren samen de coördinatie. Ellen Van Beveren vervoegde een aantal jaar geleden het team.

Ons logo – getekend door Steven Dhondt – vertaalt waar wij voor staan. Het Klimtouw wil een plaats zijn waar kinderen en jongvolwassenen op een holistische manier worden ondersteund. Wij stellen ons als doel de persoon niet te verengen tot “een probleem” maar willen kijken naar de volledige mens mét een probleem.

Onze finale doelstelling is een maximale zelfsturing na te streven bij het omgaan met het probleem om therapie-onafhankelijk te worden. Wij willen de knopen aanleveren waardoor het gemakkelijker wordt om te klimmen op jouw levenstouw. Deze knopen staan ondermeer voor begrijpen, accepteren, remediëren, oplossingsstrategieën aanreiken, talenten verzilveren, zelfbewustzijn, uitdagingen durven aangaan, creatief en proactief omgaan met het gegeven.

Wij doen dit op een professionele manier met aandacht voor de ontwikkelingen binnen het logopedische en pedagogische landschap. Behandelstrategieën en testprocedures die up-to-date zijn, vormen hierbij een belangrijk uitgangspunt. Nieuwe inzichten binnen het logopedisch landschap worden actief verwerkt, afgetoetst en meegenomen in de begeleiding.

Wij zien ouders, scholen, andere zorgverstrekkers als medeparticipanten en willen met hen ook samenwerken en hen betrekken bij het ondersteunen en integreren van de aangeboden hulp.

Maak kennis met ons Team

Bij ons staat het kind centraal. We koppelen elk kind aan de beste logopediste voor gepersonaliseerde zorg. Ons toegewijde team creëert een ondersteunende omgeving, gericht op de unieke behoeften van elk kind.

Katelijn Vanrobaeys

In juni 1983 studeerde ik af als ‘gegradueerde/bachelor in de logopedie’. Ik startte meteen...Lees meer 

Kristien Ottevaere

In juni 1994 studeerde ik af als Bachelor...Lees meer 

Ellen Van Beveren

In 2020 ben ik afgestudeerd als master...Lees meer 

Taalontwikkelingsstoornis

Als de taalontwikkeling van een kind vertraagd of verstoord verloopt, spreken we van een taalontwikkelingsstoornis. Er worden moeilijkheden opgemerkt bij de taalproductie en/of het taalbegrip.

Er is vaak sprake van een beperkte woordenschat, foutieve woord- en zinsvorming,... wat de ontwikkeling en het leerproces van het kind belemmert. Niet zelden zien we een duidelijke impact op het welbevinden van het kind. Vroegtijdig remediëring is hier belangrijk.

Dyslexie | Dyscalculie

Dyslexie is een leerstoornis die zich uit in ernstige lees- en/of spellingsproblemen. Dyscalculie is een leerstoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en accuraat toepassen van rekenvaardigheden.

Articulatiestoornis

Wanneer specifieke klanken of klankcombinaties verkeerd worden uitgesproken, vervangen worden door andere klanken of helemaal niet worden uitgesproken, spreekt men van articulatiestoornissen.

Hierdoor wordt de spraakverstaanbaarheid van kinderen vaak negatief beïnvloed, wat de interactie met leeftijdsgenoten en volwassenen bemoeilijkt. Dit kan leiden tot frustratie en/of spreekangst bij het kind.

Oromyofunctionele therapie

Oromyofunctionele therapie (OMFT) legt de focus op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en rondom de mond. Duimzuigen, mondademen, foutieve tongplaatsing en een verkeerd slikpatroon zijn foutieve gewoonten die afgeleerd dienen te worden. In het kader van een orthodontische behandeling is OMFT aan te raden.

Gray Blue Yeti
Stemstoornis

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat.
Bij een organische stemstoornis zijn er afwijkingen aan het stemapparaat zelf. Een functionele stemstoornis ontstaat door verkeerd stemgebruik.

Typtien

Blind leren typen met 10 vingers in 10 lessen. Deze leuke en leerrijke methode maakt gebruik van verschillende leerkanalen om de letterposities in te prenten: kijken, luisteren, geheugen, voelen, ...
De oefensessies in de praktijk worden aangevuld met een oefenboekje en oefeningen voor thuis.

Studiecoaching

Studiecoaching focust op het leren organiseren en plannen van het studeerwerk, het studerend lezen, analyseren en synthetiseren van wat moet verwerkt worden. Dit vormt de basis voor het ontwikkelen van een juiste studiemethode en leidt niet zelden tot meer succes-ervaring en een hogere studiemotivatie.


Onze 
werking

Bekijk hier hoe wij te werk gaan en welke stappen wij ondernemen.

U kan telefonisch of via mail contact opnemen met onze praktijk. Tijdens het intakegesprek worden de zorgen omtrent uw kind/jongere in kaart gebracht. We overlopen de praktische werking en mogelijkheden tot terugbetaling. Een onderzoek wordt vastgelegd.

Aan de hand van de verzamelde gegevens worden gestandaardiseerde testen
afgenomen. Deze testing heeft tot doel om na te gaan of er een duidelijk aanwijsbare achterstand of moeilijkheid aanwezig is. De resultaten van het onderzoek worden beschreven in een logopedisch verslag.

In een uitgebreid gesprek met de ouders worden de resultaten van het onderzoek besproken. Indien het opstarten van een logopedische begeleiding wenselijk blijkt, worden hieromtrent de nodige afspraken gemaakt. We begeleiden u verder doorheen de procedure voor een aanvraag bij uw mutualiteit.

Op basis van het onderzoek en het adviesgesprek wordt een maatgericht behandelplan opgemaakt. De therapie vindt plaats in de praktijk of op school. Afhankelijk van de problematiek, wordt er gewerkt in sessies van 30 of 60 minuten. Op regelmatige basis wordt het therapieverloop en de evolutie met de ouders besproken.

Bekijk hier onze
 info en tarieven

Contact

Logopediepraktijk Het Klimtouw
(ON0700372860)

telefoon: 055/ 30 33 21

mail: logopedie@klimtouw.be

Adres: Grachtschelde 5, bus 201
9700 Oudenaarde