Bekijk hier onze doelgroepen.

Taalontwikkelingsstoornis

Als de taalontwikkeling van een kind vertraagd of verstoord verloopt, spreken we van een taalontwikkelingsstoornis. Er worden moeilijkheden opgemerkt bij de taalproductie en/of het taalbegrip.

Er is vaak sprake van een beperkte woordenschat, foutieve woord- en zinsvorming,... wat de ontwikkeling en het leerproces van het kind belemmert. Niet zelden zien we een duidelijke impact op het welbevinden van het kind. Vroegtijdig remediëring is hier belangrijk.

Dyslexie | Dyscalculie

Dyslexie is een leerstoornis die zich uit in ernstige lees- en/of spellingsproblemen. Dyscalculie is een leerstoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en accuraat toepassen van rekenvaardigheden.

Articulatiestoornis

Wanneer specifieke klanken of klankcombinaties verkeerd worden uitgesproken, vervangen worden door andere klanken of helemaal niet worden uitgesproken, spreekt men van articulatiestoornissen.

Hierdoor wordt de spraakverstaanbaarheid van kinderen vaak negatief beïnvloed, wat de interactie met leeftijdsgenoten en volwassenen bemoeilijkt. Dit kan leiden tot frustratie en/of spreekangst bij het kind.

Oromyofunctionele therapie

Oromyofunctionele therapie (OMFT) legt de focus op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en rondom de mond. Duimzuigen, mondademen, foutieve tongplaatsing en een verkeerd slikpatroon zijn foutieve gewoonten die afgeleerd dienen te worden. In het kader van een orthodontische behandeling is OMFT aan te raden.

Gray Blue Yeti
Stemstoornis

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat.
Bij een organische stemstoornis zijn er afwijkingen aan het stemapparaat zelf. Een functionele stemstoornis ontstaat door verkeerd stemgebruik.

Typtien

Blind leren typen met 10 vingers in 10 lessen. Deze leuke en leerrijke methode maakt gebruik van verschillende leerkanalen om de letterposities in te prenten: kijken, luisteren, geheugen, voelen, ...
De oefensessies in de praktijk worden aangevuld met een oefenboekje en oefeningen voor thuis.

Studiecoaching

Studiecoaching focust op het leren organiseren en plannen van het studeerwerk, het studerend lezen, analyseren en synthetiseren van wat moet verwerkt worden. Dit vormt de basis voor het ontwikkelen van een juiste studiemethode en leidt niet zelden tot meer succes-ervaring en een hogere studiemotivatie.